تور تفلیس ۳شب 18 و 20 خرداد شایگان پروازخوزستان 1397-03-20 1050000

تور کیش از اهواز ۳شب خرداد ۹۷ راد پرواز جنوب 1397-03-06 600000

تور استانبول از اهواز ۴ شب از ۲۱ خرداد راد پرواز جنوب 1397-03-28 1640000

تور مشهد از اهواز ۳ شب ۲۲ و ۲۳ خرداد راد پرواز جنوب 1397-03-23 550000

تور کیش از اهواز 3 شب 14 خرداد سفرهای شاد پنج ستاره 1397-03-14 715000

تور 5 روزه طبیعت گردی در ناواسالم 23 خرداد سفرهای شاد پنج ستاره 1397-03-23 338000